دانلود فایل word مقاله تجزیه و تحلیل ساختاری سیستمهای ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تجزیه و تحلیل ساختاری سیستمهای ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل :
تعداد صفحات :24

سیستمهای ارضی حوضه میدان گل در واقع تفکیک فرمهای واحدهای ارضی برای کاربردهای مختلف میباشد. سیستمهای ارضی میدان گل به دو سیستم تفکیک و به 6 واحد ارضی تقسیم شدهاند, این کار با توجه به جنس اراضی و مطالعات میدانی صورت گرفت. هر کدام از واحدهای ارضی برای هدفی خاص به کار برده میشود که در این پژوهش مطالعه برای پی بردن به این اهداف میباشد. میدان گل در شهرستان نیریز واقع در استان فارس قرار گرفته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش, میدانی میباشد. هدف از این پژوهش بررسی و تقسیم بندی واحدهای ارضی از لحاظ شکل و جنس اراضی و استفاده بهینه از این واحدها برای کاربردهای مختلف از جمله کشاورزی میباشد. نتیجه گیری که از این پژوهش شد, استفاده و کاربری صحیح از زمینهای مختلف میدان گل با توجه به جنس آنها بود که در این پژوهش این اهداف محقق شد.

لینک کمکی