دانلود فایل word مقاله نقش استعارة مفهومی در فهم آیات با تطبیق استعارة (زندگی تجارت است)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقش استعارة مفهومی در فهم آیات با تطبیق استعارة (زندگی تجارت است) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :29

استعاره مفهومی یکی از نظریه­های معناشناختی است که با آسان‌سازی درک مفاهیم فرامادی, دستیابی به فرایند مفهوم­سازی یک متن را هدف قرار داده است. قرآن کریم متنی الهی و دربردارند تعبیرهای حکیمانه برای انتقال به مخاطب است. این تعابیر به‌گونه‌ای است که با کمک استعاره مفهومی, می‌توان تاحدودی, برخی مفهوم­سازی‌های قرآن را کشف کرد. در گستره کاربست استعاری قرآن, چنین می‌نُماید که استعاره «زندگی تجارت است», الگوی مناسبی برای به‌تصویر‌کشیدن حقیقت زندگی انسان و نقش تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز استعاره در فهم معانی پیچیده قرآن است. نگاشت از حوزه مبدأ به حوزه مقصد چارچوب اصلی پژوهش حاضر را تشکیل داده و این فرض را مطرح کرده که سود و زیان حقیقی زندگی, بسته به ارتباط با باری‌تعالی است. فرجام انسان‌ها در تجارت زندگی و تقسیمشان به سه گروه مؤمن, کافر و منافق و نسبت سود و زیان هر یک, از مواردی است که نگارنده به آنها دست یازیده است.

لینک کمکی