دانلود فایل word مقاله تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک, با نگاه به مبانی حکمت متعالیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک, با نگاه به مبانی حکمت متعالیه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :37

در این پژوهش ابتدا اصول کلی و مشترک قائلان به نظریه‌های مادی­انگارانه و دیدگاه‌های مخالف دوگانه‌انگاری, که برای اختصار آنها را «قائلان به مادیت ادراک» می‌نامیم, بر می­شماریم؛ ادل یادشده در دو دست کلی قرار می­گیرند: دلایلی که در رد دوگانه­انگاری جوهری اقامه شده است و دلایلی که برای اثبات دیدگاه­های یگانه­انگاری ارائه گردیده است. سپس به تحلیل و بررسی این دلایل می­پردازیم. در پایان با بررسی دلایل مختلف, مشخص شد که دو دیدگاه رفتارگرایی و کارکردگرایی برای ادعای خود دلیلی اقامه نکرده‌اند. دلایل مطرح‌شده برای ماتریالیسم حذف­گرا و این­همانی به این دلیل که بر پای استقرا هستند یا امید به پیشرفت دانش عصب­شناسی در آینده, بسی جای تأمل ندارند؛ ولی نشان داده شد که برهان­های ناتوانی تبیین دیدگاه دوگانه­انگاری, تاریخ تکاملی, وابستگی عصبی, تأثیر روان‌گردان‌ها بر آگاهی و برهان مغز دوپاره, خدشه‌پذیر نیستند؛ ولی با نظر صدرالمتألهین مبنی بر جسمانی­الحدوث وروحانی­البقا بودن نفس انسانی سازگاری دارند.

لینک کمکی