دانلود فایل word مقاله روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :50

از عوامل توسعه اقتصادی, وجود ابزار‌های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش‌های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی, افزون بر تطابق با فقه اسلامی, باید از منظر اقتصادی, مدیریت مالی, حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش‌های طراحی ابزارهای مالی نشان می‌دهد غالب این مطالعات, روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده‎‌اند؛ درنتیجه یافته‌های محققان و ابزارهای طراحی‏شده, از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده, یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می‌کوشد با آسیب‌شناسی پژوهش‌های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف‌ آنها, روش‌ لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله, ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می‌دهد که شامل نیازسنجی از ناشران,‌ سرمایه‌گذاران و بررسی آرای فقیهان, اقتصادانان, حقوقدانان و استادان حسابداری است.

لینک کمکی