دانلود فایل word مقاله بهبود درک دانش آموزان از چگونگی تفریق عددهای مخلوط (تجربه مبتنی بر درس پژوهی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بهبود درک دانش آموزان از چگونگی تفریق عددهای مخلوط (تجربه مبتنی بر درس پژوهی) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :29

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه‌های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه‌های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه‌های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود درک دانش­آموزان پایه پنجم از چگونگی تفریق عددهای مخلوط انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر از روش درس‌پژوهی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­ آموزان پایه پنجم (دو کلاس 14 و 24 نفره) دبستان دخترانه نورالهدی شهر بیرجند بودند. در این مطالعه از دو دسته داده­ های کیفی و کمی استفاده شد. داده­ های کیفی در این پژوهش, شامل مشاهده فعال دو کلاس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی در فرایند درس پژوهی, مصاحبه ­های روایتی با معلمان برای فهم تأثیر درس‌پژوهی در بهبود آموزش و غنی‌سازی یادگیری, بررسی طرح درس­­ها, یادداشت­ های خود بازاندیشی معلمان, نظرات و یادداشت­ های ناظر بیرونی و نظرات دانش­ آموزان پایه پنجم در مورد تأثیر درس‌پژوهی بر میزان یادگیری و درک آن­ها از چگونگی تفریق عددهای مخلوط است و داده­های کمی مطالعه حاضر شامل نتایج آزمون ریاضی پایه پنجم قبل و بعد از اجرای فرایند درس‌پژوهی است. یافته­ ها: نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت روش درس‌پژوهی بر یادگیری دانش‌آموزان می­باشد. ایجاد فضای مناسب برای همفکری و استفاده از تجربیات همکاران در کلاس‌های درسی می تواند به شکل گیری روش‌های نوین در ارائه مطالب آموزشی کمک کرده و عمل آموزش و یادگیری را تسهیل سازد.

لینک کمکی