دانلود فایل word مقاله مقایسه سه روش تفسیر چشمی, طبقه‌بندی شی گرا و طبقه‌بندی نظارت شده در تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی حوزه آبخیز ملا احمد اردبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه سه روش تفسیر چشمی, طبقه‌بندی شی گرا و طبقه‌بندی نظارت شده در تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی حوزه آبخیز ملا احمد اردبیل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه آن, تخریب و تبدیل غیراصولی کاربری اراضی, آگاهی از وضع موجود سرزمین, کاربری و پوشش آن ضرورت دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی حوزه آبخیز ملا احمد بوده است. در این تحقیق از دو نوع تصاویر ماهواره QuickBird موجود در سرور گوگل‌ ارث (سال 2013) و سنجنده (Operational Land Imager) OLI ماهواره لندست 8 (سال 2014) در قالب سه روش تفسیر چشمی (تصاویر گوگل ‌ارث), طبقه‌بندی شی گرا (تصاویر گوگل ارث) و طبقه‌بندی نظارت‌شده (تصویر لندست 8) استفاده شد. به‌منظور ارزیابی نقشه کاربری/پوشش اراضی تولیدشده از سه روش ذکر شده, 51 نقطه به‌عنوان نقاط کنترلی جهت ارزیابی صحت انتخاب گردید. نتایج نشان داد که صحت کلی نقشه تولید شده از روش تفسیر چشمی, طبقه‌بندی شی گرا و طبقه‌بندی نظارت‌شده, به ترتیب 100, 90 و 72 درصد و ضریب کاپای آن‌ها نیز به ترتیب 1, 85/0 و 6/0 است, که صحت بالای نقشه‌های تولید شده از دو روش تفسیر چشمی و شی گرا را نشان داد. روش تفسیر چشمی با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک بین 65/0 تا 9/2 متری ماهواره QuickBird (سرور گوگل ارث), صحیح‌ترین روش می‌باشد؛ هرچند که روش طبقه‌بندی شی گرا با توجه به هزینه پایین آن از نظر زمانی در مناطق گسترده‌تر, به نسبت دارای صحت قابل قبولی می‌باشد.

لینک کمکی