دانلود فایل word مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassius auratus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassius auratus) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

بررسی سطوح چربی جیره غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است, لذا به ­منظور بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر شاخص ­های رشد و بازماندگی بچه ماهی قرمز یک آزمایش تغذیه ­ای به ­مدت 180 روز بر روی بچه ماهیان با میانگین 3/5 گرمی جهت دستیابی به ­میزان مطلوب احتیاجات چربی انجام گرفت. 3 سطح مختلف از چربی شامل 9, 12 و 15 درصد با انرژی قابل هضم 3790 تا 3900 کیلوژول بر کیلوگرم در این تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج اثر سطوح مختلف چربی جیره ­های غذایی بیانگر افزایش معنی­ دار شاخص ­های وزن نهایی, افزایش وزن بدن, درصد افزایش وزن بدن, نرخ رشد ویژه, شاخص وضعیت و درصد بازماندگی و کاهش معنی ­دار ضریب تبدیل غذایی را نشان داد (0/05>P). براساس یافته­ های این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح 15 درصد, بهبود شاخص ­های مورد بررسی را به ­همراه داشته است. بالاترین رشد و درصد بازماندگی و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح چربی 15 درصد به ­دست آمد. بر این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی ماهی قرمز در این تحقیق 15 درصد مشخص گردید.

لینک کمکی