دانلود فایل word مقاله بررسی تغییرات عیار آنتی بادی ویژه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی به دنبال دریافت مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی عصاره سیر و آویشن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تغییرات عیار آنتی بادی ویژه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی به دنبال دریافت مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی عصاره سیر و آویشن) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :6

در این پژوهش سی و سه هزارقطعه جوجه یک روزه‌ گوشتی خریداری و به ­طور تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. جوجه ­های گروه A, مکمل گیاهیبیوهربال را به­ میزان 200 میلی ­لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی در کل دوره پرورش دریافت کردند­. جوجه­ های گروه B به ­عنوان گروه شاهد, مکملگیاهیبیوهربال را دریافت نکردند. جوجه ­های هر دو گروه ضد بیماری نیوکاسل با واکسن ویتابرون در سن یک روزگی به ­روش اسپری, درسن 9 روزگی با و اکسن B1 به ­روش قطره چشمی, درسن 20 روزگی با واکسن کلون و درسن 30 روزگی با واکسن لاسوتا در آب آشامیدنی ایمن شدند. در روزهای 0 (قبل از واکسیناسیون) و پایان دوره از 35 قطعه از هر گروه, به ­طور تصادفی خون­گیری انجام شد و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با آزمایش HI اندازه ­گیری شد. نتایج نشان داد که دریافت 200 میلی ­لیتر مکمل گیاهیبیوهربال در هزار لیتر آب آشامیدنی, عیار پادتن ویژه­ ویروس نیوکاسل را به­ طور معنی ­داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (0/05>P).

لینک کمکی