دانلود فایل word مقاله زیستگاه‌‌های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل‌‌های هیرکانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله زیستگاه‌‌های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل‌‌های هیرکانی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

جنگل‌‌های هیرکانی به ­لحاظ تنوع بیولوژیکی غنی و به­ دلیل ایزوله شدن جغرافیایی و داشتن فون و فلور با ارزش بالا شناخته شده هستند. با این­ حال این جنگل‌‌ها به­ دلیل سطح گسترده‌‌ای از فعالیت‌‌های انسانی جزو اکوسیستم‌‌های در معرض تهدید ایران به­ شمار می‌‌روند. در مطالعه حاضر از دارکوب خالدار بزرگ به­ عنوان یک شاخص جهت تعیین لکه‌‌های با ارزش حفاظتی بالا استفاده شده است. برای این­ کار ابتدا نقاط حضور گونه از سراسر استان جمع ­آوری شد و سپس متغیرهای محیطی مؤثر بر توزیع گونه براساس منابع منتشر شده برای ساخت مدل مطلوبیت زیستگاه آن تهیه شد. مدل نهایی به ­دست آمده نشان داد که عمده زیستگاه‌‌های جنگلی مناسب برای حفاظت در نیمه شرقی استان گلستان قرار گرفته است. هم­ چنین دو متغیر شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) و ارتفاع از سطح دریا تأثیرگذارترین متغیرها برای ساخت مدل نهایی مطلوبیت زیستگاه شناخته شدند. با توجه به نتایج به ­دست آمده در مطالعه, دو طبقه اول ارتفاعی جنگل‌‌های خزری و جامعه درختان بلوط به­ همراه مناطق با تاج پوشش متراکم برای حفاظت در اولویت شناخته شدند. بنابراین نیاز است با مدیریت جنگل به­ منظور ایجاد مناطق جنگلی با ویژگی‌‌های ذکر شده, باعث افزایش غنای زیستی در مناطق جنگلی شد که خود موجب پایداری جنگل‌‌ها از لحاظ بوم ­شناختی خواهد گردید.

لینک کمکی