دانلود فایل word مقاله کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر, استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله کاربرد مدل لاجیت در شناسایی عوامل موثر دربهره برداری غیرقانونی ذخایر ماهیان تجاری دریای خزر, استان گلستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

بهره ­برداری بی ­رویه آبزیان تجاری به ­خصوص ماهیان خاویاری به­ عنوان ارزشمندترین ماهیان دریای خزر, آن ­ها را در معرض خطر انقراض قرار داده است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش میدانی و به ­کمک ابزار پرسشنامه و مراجعه پرسشگر به مناطق فعالیت صیادان در استان گلستان انجام شد. داده­ های مورد نیاز با توزیع تعداد 172 پرسشنامه بین جامعه صیادان قانونی و غیرقانونی به ­دست آمد و پرسشنامه حاوی سوالات مرتبط با علل اجتماعی, اقتصادی, صیادی و حفاظت شیلاتی دخیل در وقوع بهره ­برداری غیرقانونی ذخایر بود. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه ­ها, داده ­ها با استفاده از مدل لاجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عوامل متعددی ازجمله: فاصله محل سکونت تا دریا, نوع شناور صیادی, نوع مالکیت صید, زمان و عمق صید تاثیر معنی­ داری در وقوع صید غیرقانونی داشتند. بهره ­برداران غیرقانونی در استان گلستان عمدتاً در اعماق کم به صید ماهیان خاویاری با استفاده از ادوات صیادی غیراستاندارد پرداخته و تلاش صیادی آن­ ها نیز در مقایسه با صیادان قانونی عمدتاً در طول شب رخ داد. به­ طورکلی, احتمال وقوع صید غیرقانونی در دریای خزر با مجموعه ­ای از عوامل اجتماعی, اقتصادی, حفاظتی و شیلاتی مرتبط است.

لینک کمکی