دانلود فایل word مقاله پیش‌بینی زیستگاه های مطلوب پلنگ‌ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله پیش‌بینی زیستگاه های مطلوب پلنگ‌ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

پلنگ‌ایرانی (Panthera pardus saxicolor) یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض است که جمعیت و دامنه انتشار آن کاهش یافته است. به­ منظور مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ با استفاده از نقاط حضور, از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt) بهره‌گیری شد. لایه‌های اطلاعاتی تهیه شده به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل درصد شیب, جهت جغرافیایی, ارتفاع, اشکال توپوگرافی, پوشش‌گیاهی, منابع آبی, متغیرهای توسعه انسانی و تراکم طعمه هستند. نتایج بررسی نشان داد که حدود 21/5 درصد از وسعت منطقهحفاظتشده, زیستگاه مطلوبی برای پلنگ‌ایرانی است. هم ­چنین براساس نقشه مطلوبیت زیستگاه, پلنگ‌ایرانی ارتفاع 2200-1400 متر از سطح دریا و شیب 10 تا 70 درصد را ترجیح می‌دهد. به‌علاوه متغیرهای تراکم طعمه, منابع آب, روستاهای خالی از سکنه و مناطق کوهستانی از عوامل مؤثر بر حضور گونه می‌باشند. ارزیابی مدل باسطح زیر منحنی ROC برابر 0/982, نشان‌دهنده قدرت تشخیص بسیار عالی می‌باشد. زیستگاه‌های مطلوب یک ­پارچه پلنگ در دو منطقه ارسستان و پنج‌درخت واقع شده که بیش ­ترین آن در منطقه امن محدوده مورد تحقیق قرار دارد. جلوگیری از احداث جاده گزوئیه در محدوده امن و زیستگاه‌های مطلوب پلنگ و انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده از مهم‌ترین پیشنهادات این پژوهش بود.

لینک کمکی