دانلود فایل word مقاله بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

آزمایشی به منظور بررسی هورمونهای 3T و 4T به دنبال تجویز خوراکی ویتامین D در سه دوز متفاوت (IU1000, IU3000 وIU 5000 به ازای هرکیلوگرم وزن زنده) انجام شد. تعداد 180 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به وزن 25-20 گرم, به چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. ماهی ها بمدت 60 روز با جیره های غنی شده با ویتامین D تغذیه شدند. سرم حاصله از نمونه ها در وسط و آخر دوره جهت بررسی و مطالع هورمون های 3T و 4T به آزمایشگاه منتقل شدند تا از روش تست الایزای رقابتی سطوح این هورمون ها اندازه گیری شود. میزان 3T در تیمار (IU3000) و تیمار (IU5000), در روز 30 تحقیق کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. هرچند میزان 3T در پایان دوره اختلاف معنی داری نسبت به تیمار کنترل و سایر تیمار ها نداشت اما با تداوم مصرف ویتامین D, افزایش سطح آنرا را در تیمارهای (IU3000 و IU5000) در روز 60 تحقیق شاهد بودیم و بالاترین میزان آن در تیمار (IU5000) مشاهده شد. هورمون 4T چه در وسط دوره و چه در پایان دوره, آنچنان تحت تاثیر ویتامین D افزوده شده به خوراک قرار نگرفت.

لینک کمکی