دانلود فایل word مقاله بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه :
تعداد صفحات :21

به منظور بررسی پرتاران درمنطقه بندرلنگه , نمونه برداری فصلی بوسیله کوادرات (به ابعاد 25/0 متر مربع و عمق نمونه برداری 30 تا 40 سانتیمتر) از آبان 1387 تا مرداد 1388 با تعیین دو ترانسکت در ناحیه بین جزرومدی وسه ایستگاه درهرترانسکت انجام شد. نتایج حاصل ازشمارش پرتاران نشان داد بیشترین تراکم پرتاران دربهمن ماه (74/1533±9508) وکمترین تعداد دراردیبهشت (73/16±230) بود.همچنین محاسبه ضریب پایداری گروههای مختلف پرتاران شناسایی شده درطول یکسال نشان داد خانوادهOpheliidae حضوری پایدارداشته, خانواده Spionidae حضوری موقتی وسایرگروهها حضوری تصادفی یا اتفاقی داشته اند . نتایج حاصل ازاندازه گیری فاکتورهای محیطی نشان داد فاکتورهای محیطی موثربر فراوانی پرتاران شامل شوری , موادآلی ونوع رسوب (GS3) می باشد.

لینک کمکی