دانلود فایل word مقاله تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه :




تعداد صفحات :46

بیشتر اهل سنت, تمام صحابه رسول خدا (ص) را عادل می‌دانند؛ از این روی, در‌نگاه آن‌ها, هر روایتی که به یکی از صحابه ختم شود, به‌شرطی که سند آن, متصل باشد و وثاقت راویانش احراز شود, از‌نوع صحیح دانسته می‌شود و باید از هر‌گونه نقد و ارزیابی متن آن خودداری کرد؛ بنابراین, عدالت صحابه از مبانی رجالی اهل سنت است. اهل سنت برای اثبات عدالت صحابه, به آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر (ص) استناد می‌کنند. در این نوشتار, منابعی را معرفی کرده‌ایم که در آن‌ها, برای اثبات عدالت تمام صحابه, به این روایات استناد شده است؛ آن‌گاه راویان این روایات را از‌نگاه علمای رجالی اهل سنت بررسی کرده و در‌نهایت نشان داده‌ایم بیشتر این روایات به‌دلیل نقل‌شدن از‌سوی راویان ضعیف, بر‌اساس مبانی رجالی اهل سنت, از‌نوع غیر‌صحیح دانسته شده‌اند.

لینک کمکی