دانلود فایل word مقاله موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان :
تعداد صفحات :41

موسیقی: قرآن یکی از جنبه های اعجاز بیانی است که می توان از جنبه های مختلفی بررسی کرد. در این جستار به بررسی تاثیر موسیقی و صوت یک کلمه در معنا می پردازیم. با این توضیج که از آن جا که کلمه از حروف تشکیل شده است و حروف صفات اصلی و فرعی متفاوتی دارد و نیز حرکات گوناگونی بر آنها بار می شود, لذا هر کلمه, بسته به نوع حرکات و مد, نوع حروف و صفات و مخارج آن, زیادت و به تبع آن ابدال و ادغام و هم چنین حذف؛ از آوا و آهنگ خاصی برخوردار است که مراد از موسیقی همین نغمه و آوای ایجاد شده است که دلالت های الهام بخشی دارد و مظهز انفعالات نفسانی است و در معنا تاثیرات گوناگونی دارد از جمله: مبالغه در معنا, تکثیر و زیادت, امتداد و پیوستگی, تداعی صداهای خارجی یا حوادث, خارق العاده بودن عملی, ایجاد خوف و اضطراب,بیان غریب بودن, تکرار و پی در پی بودن امری, آشکاری و وضوح, پر سر و صدا بودن امری, حرکت تدریجی, کندی و سستی در حرکت, بیان عدم آمیختگی,رفع ثقلت و سنگینی, سرعت اجابت و عقوبت و... با اثبات تاثیر موسیقی الفاظ بر معنا, عدم ترادف نیز ثابت می شود. این جستار با هدف بررسی یکی از جنبه های اعجاز قرآن و بیان زیبایی های قرآن, به روش و منهج استقرایی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای انجام پذیرفت.

لینک کمکی