دانلود فایل word مقاله هستی و چیستی محکم و متشابه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله هستی و چیستی محکم و متشابه :
تعداد صفحات :46

بحث از محکم و متشابه از روزگاران دیرین مورد توجه قرآن پژوهان و صاحب نظران حوزه قرآن پژوهی, و یکی از زیر بنایی ترین مباحث تفسیری و علوم قرآن بوده است؛ مبنایی که خود قرآن آن را بنیان گذاری کرده و روایات نیز به شرح وتفصیل آن پرداخته اند. و در پی آن, مفسران با کاوش های فراوان آرای متعددی درباره آن ارائه کرده اند. نگارنده موضوع پیش گفته را از سه منظر لغت, روایت و قرآن کاوید و به این نتیجه رسیده است که از حیث هستی محکم و متشابه, قرآن از یک زاویه احکام و تشابه هم اقسامی دارد. از نظر چیستی, آیه متشابه نباید تک وجهی باشد, بلکه در مفهوم و مصداق باید وجوه متعددی داشته باشد. برخی از وجوه, مصداق تأویل درست است و برخی مصداق تأویل نادرست, به نحوی که مورد استفاده ناروای بیمار دلان قرار می گیرد, و به گونه ای است که تشابه د رپرتو آیه محکم و عنداللزوم برطرف می شود.

لینک کمکی