دانلود فایل word مقاله نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن :
تعداد صفحات :28

با گسترش اسلام و نیاز به ترجمه قرآن به دیگر زبان ها, ترجمه پذیری قرآن و درستی یا نادرستی آن, نزد مفسران و متکلمان مسلمان,مورد مناقشه بوده است؛ اغلب محقققان, با عنایت به ضرورت و امکان ترجمه, در ترجمه روان, گویا و نوین از قرآن به دیگر زبان ها کوشیده اند؛ ولی در برابر, برخی از محققان به ویژه برخی از محققان معاصر, قرآن را ترجمه ناپذیر می دانند و معتقدند که «ترجمه حرفی» قرآن, یعنی ترجمه کلمه به کلمه, ممکن نیست ترجمه معنوی نیز, حاصل فهم مترجمان است؛ و به علت برخی از پیامدهای ترجمه های نادرست, معتقد به منع ترجمه شده اند که رشید رضا از مفسران بزرگ اهل سنت در دوره معاصر و غازی عنایه از قرآن پژوهان معاصر از جمله آنها هستند. رشید رضا به استناد برخی از مبانی فکری خود در خصوص قرآن و ترجمه آن, ترجمه قرآن را نادرست می داند؛ در این پژوهش, دیدگاه وی را تبیین و نقد می کنیم و می گوییم که «ترجمه حرفی» قرآن گرچه مشکل یا در مواردی, مقدور نیست, ترجمه معنوی قرآن ممکن و ضرورت آن برای ارائه حداکثری مفاهیم آیات و بیان مراد خداوند, برای کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند, انکارپذیر نیست؛ هم چنان که نمی باید تردید کرد که ترجمه قرآن از احکام متن اصلی قرآن برخوردار نیست و انحراف و خطای برخی از مترجمان, نمی تواند مستندی بر عدم جواز ترجمه یا ترجمه ناپذیری قرآن باشد و لازم است تا در کنار ترجمه, متن اصلی قرآن, نیز ارائه شود و مترجمان می باید بسیار بکوشند تا ترجمه ای صحیح و روشمند و به دور از هر گونه کژی, به خصوص در آیات اعتقادی, ارائه کنند و از این رو, چنین ترجمه ای ممکن و جایز است؛ گرچه در مواردی از آیات, نوشتن پانوشت ترجمه ها بسیار ضروری است.

لینک کمکی