دانلود فایل word مقاله خداوند در رؤیاهای عارفان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله خداوند در رؤیاهای عارفان :
تعداد صفحات :33

رؤیاهای عارفان آین اندیشه‌ها, آرا و عقاید و به‌ویژه آرزوهای متعالی این گروه است. رؤیت خداوند یکی از این آرزوهاست که نمود فراوانی در تجارب روحانی نقل‌شده از عارفان دارد. در این دسته از رؤیاها, رؤیابین مدّعی است که خداوند را دیده یا صدای او را شنیده است. از نظر روان‌شناسان, صورت موردمشاهده در رؤیا, یکی از جنبه‌های خیالی و نمادین ناخودآگاه رؤیابین است که از طریق رؤیا به بخش خودآگاه رسیده است. اما نظرگاه عارفان در تأویل این صورت فراواقعی چیز دیگری است. در این مقاله حکایت‌های مندرج در دو کتاب تذکرهالاولیای عطار (قرن ششم هجری) و نفحات‌الانس جامی (قرن نهم هجری) بررسی شده است. این صورت‌های نمادین که عارف به‌عنوان «خدا» از آن‌ها یاد کرده, منِ روحانی یا ربّ شخصی او است که هویّتی یکسان با حق دارد و این تصویر ربّ شخصی در رؤیای هر کسی متفاوت با ربّ شخصی دیگری است.

لینک کمکی