دانلود فایل word مقاله نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود :
تعداد صفحات :38

این مقاله درپی نمایاندن تصویری از جهان ذهن و اندیشه شمس تبریزی است. نویسنده درصدد است تا نخست با تکیه بر تصاویر بلاغی و رتوریک متن مقالات, انسجام فکری موجود در ورای ظاهر آشفته و درهم‌ریخته مقالات و راز تأثیرکلام شمس را نشان دهد؛ دیگر اینکه عامل فردیّت شمس و مقالات را در تاریخ تصوف و به­ویژه نثر عرفانی فارسی به‌تصویر بکشد. ازاین‌رو, ابتدا صورت‌های بلاغی پربسامدی چون تمثیل, استعاره, رمز و پارادوکس را به‌عنوان نقطه اشتراک مقالات با سنت عرفانی پیش از خود مطرح کرده و سرانجام فردیّت متن را در زبان و نگرش آیرونیک شمس نشان داده است. به همین سبب, پس از بیان مفهوم آیرونی, انواع و ویژگی­های آن و نگاه آیرونیک شمس به گفتمان­ها و نهادهای عصر خود را به‌تفصیل بحث کرده و در پایان به کارکرد آیرونی در مقالات پرداخته است.

لینک کمکی