دانلود فایل word مقاله تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :36

هدف: اجرای تحلیل SWOT و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای و فرصت‌های پیش روی آن, تببین موقعیت راهبردی این سازمان, و عرضه رهنمودهای مناسب برای آن. روش: پرسش‌نامه‌ای برای تحلیل نقاط قوت, ضعف, فرصت‌ها و تهدید‌های آرشیو ملی جمهوری اسلامی طراحی و برای تعیین روایی در اختیار 7 نفر از متخصصانِ حوز آرشیو قرار گرفت. پرسشنامه به بیست نفر از افراد شاغل در این سازمان ارائه شد. موقعیت راهبردی آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران, با ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بررسی شد. یافته‌هاو نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد قوت‌های پیش روی آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران بر ضعف‌های آن و فرصت‌های پیش رو بر تهدیدها غلبه دارد. سازمان می‌تواند با تکیه‌ بر نقاط قوت و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود نقاط ضعف را کمرنگ و تهدیدهای محیطی را کنترل کند؛ همچنین با اتخاذ راهبردهای مؤثر هم وضع موجود را بهبود ببخشد و هم با اقدامات جدید, خدماتش را ارتقا دهد. مهم‌ترین راهبردهای عرضه‌شد پژوهش عبارت‌اند از: بهینه‌سازی خدمات رقومی و دسترس‌پذیری آن, اصلاح قانون برای ایجاد تنوع محتوایی در اسناد در اشکال مختلف آن؛ تعامل و مشارکتِ محتوایی-خدماتی آرشیوی با مراکز اطلاع‌رسانی دیگر؛ جذب نیروی انسانی جوان و متخصص, تشکیل دوره‌های آموزشی برای نیروهای موجود, راه‌اندازی سامانه آرشیوی تحت وب؛ تعیین خط‌مشی و قوانین مناسب برای گردآوری اطلاعات و منابع.

لینک کمکی