دانلود فایل word مقاله تعیین انرژی قابل متابولیسم تفاله گوجه فرنگی و اثر آن بر عملکرد بوقلمون‌های تجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تعیین انرژی قابل متابولیسم تفاله گوجه فرنگی و اثر آن بر عملکرد بوقلمون‌های تجاری :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

برای تعیین انرژی قابل سوخت‌و‌ساز تفاله گوجه فرنگی از تعداد 24 قطعه بوقلمون نر بالغ استفاده گردید. مقدار 50 گرم خوراک پایه و سطوح مختلف (0, 25, 50, 75 و 100 درصد) تفاله گوجه فرنگی به چهار قطعه بوقلمون ‌نر خورانده شد. به منظور تعیین اثرات استفاده از تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد بوقلمون‌ در سنین 1 تا 24 هفتگی, از تعداد 120 قطعه جوجه بوقلمون نر یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار (0, 5/7, 15, 5/22 و 30 درصدتفالهگوجه فرنگی) و هر تیمار با 3 تکرار و هر تکرار شامل 8 قطعه بوقلمون نر استفاده شد. صفات مربوط به عملکرد تا سن 24 هفتگی رکوردبرداری شد. نتایج تعیین ترکیبات شیمیایی نشان داد که مقدار پروتئین خام, چربی خام, خاکستر, دیواره سلولی, دیواره سلولی بدون همی سلولز و انرژی خام تفاله گوجه فرنگی به ترتیب 5/19, 4/2, 5/5, 3/57, 2/47 درصد و 2986 کیلوکالری در کیلوگرم بود. از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین میزان انواع انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی مشاهده گردید. میزان,AME AMEn , TME و TMEn با استفاده از معادلات رگرسیون به ترتیب 2026, 2072, 2361 و 2414 کیلوکالری در هر کیلوگرم برآورد گردید. در بوقلمون‌های مورد آزمایش بین جیره‌های غذایی از نظر آماری برای صفات تولیدی از قبیل, خوراک مصرفی, افزایش وزن, ضریب تبدیل و یا صفات مربوط به تفکیک لاشه اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. نهایتاً اینکه از تفاله خشک گوجه فرنگی می‌توان تا سطح 30 درصد در تغذیه جوجه بوقلمون‌ها استفاده نمود.

لینک کمکی