دانلود فایل word مقاله ارتباط مزاج با عملکرد, شاخص های بدنی و برخی فراسنجه های خونی گوساله های سیستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارتباط مزاج با عملکرد, شاخص های بدنی و برخی فراسنجه های خونی گوساله های سیستانی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

به‌منظور بررسی ارتباط بین مزاج گوساله‌ها در زمان ازشیرگیری, با عملکرد, تیپ بدن و برخی فراسنجه‌های خونی, از 43 رأس گوساله‌(19 ماده و 24 نر) از توده گاو سیستانی استفاده شد. هنگام ازشیرگیری با انجام روش‌های, امتیاز آغل, امتیاز راهرو و امتیاز جایگاه مهار , آزمون مزاج انجام شد. گوساله‌ها به سه گروه آرام, متوسط و تند‌مزاج تقسیم شدند. شاخص‌های اندازه‌گیری شده شامل دمای بدن, ضربان قلب, طول دست, طول کمر, اندازه دم, دور قفسه سینه, قطر ساق دست و پا, اندازه پیشانی و گوش و همچنین غلظت گلوکز, پروتئین کل, کراتینین, تری‌گلیسرید, انسولین, HDL , LDL, T3 و T4 در سرم بود. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار R-3.3.2 نشان داد, سرعت رشد و ضریب تبدیل در گوساله‌های آرام بهتر از دو گروه دیگر بود‌(05/0P<). در گروه آرام, ضربان قلب نسبت به دو گروه دیگر و دمای بدن نسبت به گروه تندمزاج کمتر بود‌(050/0>P). طول پیشانی, گوش, کمر, اندازه دست, قطرساق دست و ساق پا در گروه آرام بیشتر از گروه تند مزاج بود‌(05/0P<). غلظت انسولین سرم گروه آرام بیشتر از گروه تند‌مزاج بود‌(05/0P<). تری‌گلیسرید, HDL, LDL و گلوکز در گروه آرام کمتر از گروه تندمزاج بود(05/0P< ). این نتایج نشان داد, توجه به نوع رفتار دام در برنامه‌های اصلاح نژادی و انتخاب, ممکن است بتواند در بلند مدت کمک قابل توجهی در افزایش بهره‌وری دام‌ها کند.

لینک کمکی