دانلود فایل word مقاله بررسی تهیه آنزیم های لیزوزیم و ناتوکیناز در سوبسترای کیتینی پوسته Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تهیه آنزیم های لیزوزیم و ناتوکیناز در سوبسترای کیتینی پوسته Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

در این تحقیق, تولید آنزیم‌های لیزوزیم و ناتوکیناز توسط باکتری‌های انتخابی در محیط کشت حاوی پودر پوسته‌های کیتینی میگوی Litopenaeus vannamei و خرچنگ Portunus pelagicus ارزیابی شد. نمونه‌های میگو از بازار ماهی فروشان در خرمشهر جمع‌آوری شد. نمونه‌برداری خرچنگ نیز از نواحی بین جزر و مدی سواحل خوزستان در خلیج فارس انجام شد. جهت سنجش میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم از روش‌های رنگ‌سنجی در سوبسترای اتیلن گلیکول کیتین و لیزوپلیت در سوبسترای M. luteus و جهت تایید تولید آنزیم ناتوکیناز از روش لیز شدن لخته خون استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان واحد آنزیمی لیزوزیم سویه P. aeroginosa در روش لیزوپلیت U/ml 47/6, در روش رنگ سنجی معادل U/ml 2/35 و میزان NAG آزاد شده حاصل از فعالیت آن, mg/ml 091/0 و میانگین فعالیت آنزیم ناتوکیناز خام تولیدی سویه B. subtilis, 4/37 درصد بود. بنابراین, علاوه بر حذف موفقیت‌آمیز پسماندهای کیتینی از محیط زیست و استحصال کیتین خالص می‌توان با استفاده از باکتری‌های انتخابی, آنزیم‌های لیزوزیم و ناتوکیناز را تولید نمود. آنزیم‌های مذکور, پس از بهینه‌سازی صنعتی, در پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لینک کمکی