دانلود فایل word مقاله شناسایی جهش در دو ژن کاندید با پتانسیل مقاومت در برابر آنفلوآنزا و سالمونلا در برخی از سویه‌های مرغ بومی و تجاری ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شناسایی جهش در دو ژن کاندید با پتانسیل مقاومت در برابر آنفلوآنزا و سالمونلا در برخی از سویه‌های مرغ بومی و تجاری ایران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

در این تحقیق چند شکلی‌های‌ آللی در ژن‌های کاندید Mx و SLC11A1 دخیل در سیستم ایمنی در برخی از سویه‌های مرغ بومی عمومی, آذربایجان غربی, مرندی, مازندرانی و نیز سویه‌های مرغ‌ تجاری گوشتی و تخم‌گذار با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 300 قطعه مرغ انتخاب و برای شناسایی جهش در جایگاه‌های ژنی Mx و SLC11A1 به ترتیب از آنزیم‌های Hyp81 و SacI استفاده شد. در جایگاه ژنی Mx, برای آلل A, یک قطعه‌ی 299 جفت بازی و برای آلل G, دو قطعه‌ی 200 و 99 جفت بازی مشخص شد و در جایگاه ژنی SLC11A1, برای آلل T, یک قطعه‌ی 801 جفت بازی و برای آلل C, دو قطعه‌ی 722و 79 جفت بازی شناسایی شد. بین گروه‌های مختلف مرغ‌ بومی و تجاری , در جایگاه‌های ژنی Mx و SLC11A1 بیشترین فراوانی آلل حساس به بیماری ( G و C) مربوط به گروه سویه‌های مرغ‌ بومی و گروه سویه‌ی تجاری گوشتی بود. در جایگاه ژنی Mx, شاخص اطلاعات شانون در گروه‌های مختلف مرغ از 1347/0 تا 6641/0 و در جایگاه ژنی SLC11A1 از 3669/0 تا 6769/0 متغیّر بود و شاخص تثبیت در جایگاه ژنی Mx برای گروه سویه‌های مرغ‌ بومی مثبت و در جایگاه SLC11A1 برای گروه‌های مختلف مرغ‌ منفی بود.نتایج این تحقیق بیانگر این است که می‌توان از این جایگاه‌های ژنی به عنوان مارکر برای اصلاح نژاد ژنتیکی جهت کاهش بیماری‌های مرغ‌های بومی و تجاری استفاده کرد.

لینک کمکی