دانلود فایل word مقاله بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :18

هدف از مطالعه حاضر, مطالعه‌ی ریخت بافت‌شناسی تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei در مراحل مختلف چرخه تولید مثلی است. در این راستا تعداد 30 عدد میگوی ماده Litopenaeus vannamei از مرکز تکثیر و پرورش چوئبده واقع در شهرستان آبادان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری در فصل بهار(اردیبهشت ماه 1392) انجام گردید. نمونه‌ها به آزمایشگاه بافت‌شناسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شده و پس از انجام مراحل آماده‌سازی بافت, مقاطع بافت‌شناسی از آن‌ها تهیه و مورد رنگ‌آمیزی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei از نوع تخمدان ناهمزمان می‌باشد, چهار مرحله رشدونمو تخمدانی در این میگو قابل تشخیص می‌باشد. همچنین مراحل رشد و نمو تخمک به پنج مرحله قابل تفکیک بود که به ترتیب مراحل کروماتین نوکلئولوس, پری نوکلئولوس, کورتیکال آلوئولوس, زرده‌سازی اولیه و زرده‌سازی نهایی نامیده شدند. مرحله کورتیکال آلوئولوس به ندرت مشاهده شد و به نظر می‌رسد که در تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei انبانک‌ها به سرعت از مرحله پری نوکلئولوس وارد مرحله اول زرده‌سازی می‌شوند. همچنین نشان داده شد که تخمدان‌ها به چهار مرحله از لحاظ ریخت‌شناسی قابل تفکیک می‌باشند.

لینک کمکی