دانلود فایل word مقاله بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در الاغ‌های استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در الاغ‌های استان کردستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

انگل‌های خونی در تک‌سمی‌ها ایجاد بیماری‌هایی را می‌کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیروپلاسموزیس اشاره نمود. پیروپلاسموز در تک‌سمی‌ها بوسیله Theileria equi و Babesia caballi ایجاد شده و دارای گسترش جهانی می‌باشد و به عنوان یک تهدید جدی برای آن‌ها مطرح می‌باشد. در این مطالعه وقوع آلودگی به تک‌یاخته‌های خونی در جمعیت الاغ های استان کردستان با استفاده از روش‌های مشاهده انگل درگسترش مستقیم و جداسازی مولکولی قطعات DNA ژنوم اختصاصی انگل صورت پذیرفت. در این مطالعه تعداد 233 نمونه خون بصورت تصادفی از الاغ‌های استان کردستان جمع‌آوری شد. در بررسی میکروسکوپی گسترش‌های خونی رنگ‌آمیزی شده با گیمسا هیچ موردی از تیلریا اکویی و بابزیا کابالی مشاهده نگردید. بررسی مولکولی قطعات DNA ژنوم نمونه‌های خونی با استفاده از پرایمرهای Tbs-S و Tbs-A نشان داد که علی‌رغم حضور قطعه 401 و 430 جفت باز مربوط به ژنوم بابزیا و تیلریا بر روی ژل آگارز به عنوان شاهد مثبت, هیچ یک از نمونه‌های تحت مطالعه آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی را نشان نداد.

لینک کمکی