دانلود فایل word مقاله استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

مشمشه بیماری عفونی است که توسط باکتری بورخولدریا مالئی ایجاد می‌گردد. مشمشه عمدتاً در اسب‌ها عارضه ایجاد می‌کند, اما گونه‌های دیگر, از جمله انسان, ممکن است میزبان اتفاقی آن باشند. آزمون آلرژیک مالئین, آزمون معتبر و رایج کشور است که برای تشخیص مشمشه استفاده می‌شود. تست مالئین به کارشناسی ورزیده و 48 ساعت زمان نیاز دارد. لذا برایتشخیص سریع بیماری به ویژه در مرزهای کشوذ که نمی‌توان حیوان را نگهداری نمود, باید از روشهای جدید برای شناسایی بیماری بهره جست. هدف از این مطالعه طراحی آزمون رز بنگال (RBT) برای تشخیص سریع مشمشه است. تعداد 70 نمونه سرم از موارد کشت مثبت, 3 نمونه سرم از اسب‌هایی که با تزریق آنتی‌ژن حساس شده بودند و 110 اسب سالم آزمایش شد. سویه تولیدی باکتری بورخولدریا مالئی مورد استفاده در تولید مالئین در محیط نوترینت گلیسرینه کشت داده شد. جهت اطمینان از وجود باکتری و تعیین هویت آن PCR انجام گرفت. برای انجام RBT, پادگن از بورخولدریا مالئی تهیه شد و سرم‌ها به پادگن رزبنگال اضافه گردید و سرم‌های مثبت و منفی به منظور صحت عملکرد تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با انجام PCR, باند مشخصه باکتری در محدوده 250 جفت باز مشاهده شد. با بررسی سرم‌های مثبت و منفی با استفاده از RBT, پاسخ صریح مثبت یا منفی بدست آمد. با طراحی و اجرای این تست, می‌توان اظهار داشت که این آزمون برای شناسایی سریع مشمشه با ویژگی‌هایی مانند قابلیت اجرایی آسان و عدم نیاز به لوازم تخصصی و پرسنل آموزش دیده, موفقیت آمیز بوده است.

لینک کمکی