دانلود فایل word مقاله ارزیابی واریته تخفیف حدت یافته رازی توکسوپلاسما در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما در گوسفندان با روش آگلوتیناسیون مستقیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی واریته تخفیف حدت یافته رازی توکسوپلاسما در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما در گوسفندان با روش آگلوتیناسیون مستقیم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

توکسوپلاسموسیس از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است که عامل آن توکسوپلاسما گوندیی (Toxoplasma gondii), یک انگل داخل سلولی اجباری, می‌باشد. توکسوپلاسموسیس (Toxoplasmosis) یکی از علل عمده سقط در گوسفند است. روش‌های گوناگونی نظیر کشت انگل, روش‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت بررسی نمونه ها از نظر آلودگی به عفونت توکسوپلاسمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه ارزیابی واریته تخفیف حدت یافته رازی توکسوپلاسما در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما با استفاده از روش سرولوژیک در مقایسه با روش مولکولی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه‌های خون از 184 راس گوسفند از دامداری‌های شمال استان فارس که دارای سابقه سقط طی یک سال گذشته بودند, جمع‌آوری شد. نمونه‌ها برای تشخیص آنتی‌بادی علیه توکسوپلاسما گوندیی با روش مولکولی و کیت تجاری الیزا و تست آگلوتیناسیون بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که 21 درصد گوسفندان مورد آزمایش‌ با روش الیزا و 24 درصد با تست آگلوتیناسیون مستقیم مثبت شدند. تفاوت روش آگلوتیناسیون با کیت تجاری الیزا طبق آزمون مک نمار معنی دار نبوده و از نظر آزمون کاپا نیز توافق دو روش خیلی خوب بود , با این وجود, نتایج PCR برای همه نمونه‌ها منفی شد. آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم جهت تشخیص آلودگی توکسوپلاسما در گوسفندها تستی ساده, سریع و از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است. نتایج این مطالعه اثبات می‌کند علی رغم کاهش حدت واریته توکسوپلاسما ارزش تشخیصی آن همچنان پابرجاست و می‌توان از آن برای استفاده در روش‌های سرولوژیک جهت تشخیص آلودگی به توکسوپلاسما استفاده نمود.

لینک کمکی