دانلود فایل word مقاله بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تأثیر آن در تغییر دینامیک منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تأثیر آن در تغییر دینامیک منطقه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :18

در حوضه دشت موسیان آبراهه‌های متعددی وجود دارد که به­‌طور مرتب مسیر جریان‌های سطحی را تغییر داده, خسارت‌های فراوانی برای ساکنین این حوضه به­‌بار می‌آورد. یکی از روش‌های جلوگیری و یا کاهش خطرات تغییر الگوی جریان, مهار و پخش جریان‌های سطحی بر روی مخروط‌­افکنه‌های نفوذپذیر, اجرای عملیات سازه‌ای و بیولوژیکی می‌باشد. بنابراین, دو هدف در این پژوهش دنبال می­‌شود: اول, مقایسه تغییرات الگوی جریان دشت موسیان در عرصه پخش سیلاب و عرصه مجاور (شاهد) که هیچگونه اقدامات سازه‌ای و بیولوژیکی در آن انجام نشده است. دوم, ارزیابی تأثیر این تغییرات در دینامیک و کاربری اراضی منطقه می‌­باشد. برای این منظور, از تصاویر ماهواره‌ای لندست هفت و هشت سنجنده­‌های +TM ,ETM ,ETM به‌­ترتیب مربوط به سال‌های 1376, 1380 و 1392 استفاده شد. همچنین, روابط بین کمیت­‌های مورفولوژیکی در عرصه پخش و شاهد قبل و بعد از پخش سیلاب محاسبه شد. سپس, تأثیر تغییرات الگوی جریان در دینامیک و کاربری اراضی منطقه ارزیابی شد. نتایج به‌­دست آمده نشان داد, عملیات سازه‌­ای و بیولوژیکی عامل اصلی تغییر الگوی جریان در این دشت است. روابط بین کمیت­‌های مورفولوژیکی قبل و بعد از پخش سیلاب نشان داد که شاخص­ تراکم زهکشی از 1.5 به 0.94 کیلومتر بر کیلومتر­ مربع و نسبت انشعاب از 3.11 به 11.45 تغییر یافته است, که بیان کننده ثبات الگوی جریان در عرصه پخش سیلاب نسبت به شاهد می­‌باشد. کنترل و کاهش سیلاب, تغذیه متوسط سالانه 9.1 میلیون­ مترمکعب, روند کاهشی میانگین نفوذپذیری در عرصه­‌های پخش و شاهد به­‌ترتیب نفوذ پایه 13.57 و 17.95 سانتی‌­متر بر ساعت, کاهش ذرات شن و افزایش ذرات رس و سیلت در عرصه پخش نسبت به شاهد, افزایش سطح زیرکشت در حدود 2410 هکتار, افزایش تولید علوفه 109 کیلوگرم بر هکتار, افزایش 254181 اصله درخت و تعداد 62 حلقه چاه از دیگر نتایج تأثیر تغییر الگوی جریان در دینامیک و کاربری اراضی منطقه موسیان است.

لینک کمکی