دانلود فایل word مقاله ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثری بارش روزانه برف, مطالعه موردی: تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثری بارش روزانه برف, مطالعه موردی: تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

از آثار مهم تغییر اقلیم در آینده, تغییر رژیم بارش برف از جمله برف­های بیشین‌ه­ای است. افزایش بارش­‌های حدی و افزایش دما در اقلیم آتی با اثرات معکوس مقدار بارش برف­‌های حدی آینده را تحت تأثیر قرار می­دهند و روند تغییر آن در آینده مشخص نیست. در این مقاله اثر تغییر اقلیم بر بارش­‌های روزانه حدی برف­ در ایستگاه مهرآباد تهران ارزیابی شده است. سناریوهای روزانه بارش و دمای روزانه اقلیم آینده مدل CGCM3 تحت سناریوهای انتشار B1 ,A2 و A1B به‌وسیله مدل استوکستیک IWG ریزمقیاس شده است و با شبیه‌­سازی بارش برف با استفاده از معیار دمای آستانه, اثر تغییر اقلیم بر برف دوره 65-2036 ارزیابی شده است. نتایج اعتبارسنجی روش, نشان می­‌دهد که مدل IWG دامنه وسیعی از مشخصات دما و بارش را به خوبی باز تولید کرده و مشخصات برف شبیه‌­سازی, به‌ویژه توزیع فراوانی برف­‌های روزانه بیشینه سالانه به خوبی شبیه­‌سازی شده است. نتایج ارزیابی اثر تغییر اقلیم نشان می‌­دهد که تحت سناریوهای انتشار مختلف, با وجود افزایش بارش­‌های حدی آینده ایستگاه مهرآباد تهران, بارش برف­‌های روزانه بیشینه سالانه به میزان زیادی کاهش می­‌یابد. به‌طوری که بیشینه بارش روزانه برف­ با دوره بازگشت دو سال در آینده تحت همه سناریوها بیش از 50 درصد کاهش می­‌یابد.

لینک کمکی