دانلود فایل word مقاله بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه بررسی اثر بیهوش کنندگیو آسیب­های بافتی اسانس نعناع فلفلی در ماهی کپور معمولی است. تعداد 70 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن و طول کل به ترتیب 54/1±52/8 گرم و 16/1±47/8 سانتی متر در غلظت­های مختلف اسانس نعناع فلفلی شامل 200, 250, 300, 350, 400, 450 و ppm 500 به شیوه حمام بیهوش شدند. میانگین دما, pH و سختی آب مورد استفاده در طی دوره آزمایش به ترتیب برابر C°2±22, 7 و 981 میلی گرم بر لیتر ثبت شد. پس از تیمار ماهیان, زمان‌های رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی, از دست­رفتن تعادل, بیهوشی سبک, بازگشت تعادل و احیا کامل در گروه­های مختلف اندازه­گیری شد. سپس به منظور تعیین تاثیرات احتمالی اسانس نعناع فلفلی از غلظت های 200, 300, 400 و ppm 500 در زمان­های صفر و 24 ساعت, اقدام به نمونه­برداری بافتی از اندام‌های کبد, کلیه و آبشش ماهیان شد و بعد از تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ‌آمیزی آن‌ها, با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین زمان رسیدن به بیهوشی کامل در تیمار های 200 و ppm 500 و به ترتیب پس از 11±5/100 و 16±73 ثانیه بود. کمترین زمان احیا مربوط به تیمار ppm 200 و به مدت 4/8±300 ثانیه ثبت شد. همچنین مشخص شد که با افزایش غلظت ماده بیهوش کننده, زمان القا بیهوشی سریعتر و زمان بازگشت از بیهوشی افزایش می­یابد. از طرفی آسیب شناسی بافتی نیز نشان داد که غلظت بهینه ppm 200 فاقد تأثیرات جانبی است و می‌توان از این غلظت بدون نگرانی از آسیب­های احتمالی به عنوان یک ماده بیهوش کننده بی خطر استفاده نمود.

لینک کمکی