دانلود فایل word مقاله ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو :
تعداد صفحات :24

دریاچه سد ماکو واقع در استان آذربایجان غربی می باشد که در فاصله حدود 12 کیلومتری جنوب شهرستان ماکو واقع شده و وسعت این دریاچه حدود 800 هکتار است. برای بررسی ارزیابی ذخایر ماهیان این دریاچه, نمونه برداری ها طی سال 1377 انجام گرفت همچنین در منطقه نمونه برداری 5 ایستگاه تعیین شد و نمونه برداری بصورت فصلی انجام گرفت. بر اساس بررسی انجام گرفته, سه گونه سیاه ماهی, کاراس و قزل آلای رنگین کمان مشاهده شد که در بین آنها سیاه ماهی با حدود 90 درصد گونه غالب دریاچه بوده است. اندازه چشمه مناسب دامهای صیادی جهت صید با توجه به میانگین وزن بدن ماهی ها, 27 میلی متر تعیین شد و در مجموع حدود 29777 عدد سیاه ماهی از دریاچه برداشت گردید. نتایج بررسی یکساله نشان داد که وزن زی توده سیاه ماهی از طریق روش Leslie 9.4 تن, و از طریق روش Delury 10.7 تن محاسبه گردید. حداکثر محصول قابل برداشت MSY) 4.5 )تا 4.8 تن برآورد شد. بر اساس بررسی انجام گرفته, میانگین طول چنگالی سیاه ماهی 4.3±23.9 سانتی متر, میانگین وزن سیاه ماهی 68±162 گرم و میانگین سن آن 0.68±2.6 سال محاسبه شد. ترکیب سنی سیاه ماهی نشان داد که بیشترین فراوانی در سن +3 سالگی و کمترین تعداد در سن +5 سالگی است. دامنه طولی سیاه ماهی بین 3.5 تا 39 سانتی متر بوده و بیشترین فراوانی ماهی به طول 26 سانتی متر اختصاص داشت. میزان پارامترهای رشدLooو K بر اساس روش Walford در سیاه ماهی دریاچه ماکو بترتیب 35.6 سانتی متر و 0.39 محاسبه شده است. ضریب مرگ و میر کل (Z) این ماهی حدود 0.74 تعیین شد. همچنین ضریب مرگ و میر طبیعی و صیادی بترتیب 0.37 و 0.37 بدست آمده است.

لینک کمکی