دانلود فایل word مقاله ترکیب‌پذیری لاین‌های ذرت از ژرم پلاسم حاره‌ای و نیمه حاره‌ای با استفاده از تسترهای مناطق معتدل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ترکیب‌پذیری لاین‌های ذرت از ژرم پلاسم حاره‌ای و نیمه حاره‌ای با استفاده از تسترهای مناطق معتدل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

این پژوهش به منظور ارزیابی ترکیب‌پذیری لاین‌های ذرت استخراجی از ژرم‌پلاسم حاره‌ای و نیمه ‌حاره‌‌ای سیمیت (CIMMYT) در تلاقی با تستر‌های مناطق معتدله انجام شد. به این منظور تعداد سی و شش ترکیب حاصله از تلاقی چهار تستر معتدله ذرت ( MO17از گروه لنکسترشورکراپ, و K18 لاین استخراج شده از MO17, B73 از گروه ریدیللودنت و K47/3 لاین به دست آمده ازB73) با نه لاین استخراجی از ژرم‌پلاسم ذرت سیمیت در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در چهار منطقه کرج, دزفول, شیراز و کرمانشاه بررسی شدند. نتایج برآورد اثر ژن‌ها با تجزیه لاین در تستر نشان داد که علاوه بر اثر غالبیت, اثر افزایشی نیز در کنترل عملکرد دانه و دیگر صفات موثر بودند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین عملکرد تلاقی‌ها, هیبریدهای شماره 32, 7 و 9 به ترتیب با میانگین عملکرد 641/8, 430/8 و 382/8 تن در هکتار پر‌محصول‌تر از سایر هیبریدها و شاهد بودند. این هیبریدها به ترتیب حاصل تلاقی لاین شماره 5 با تستر K18 و لاین شماره 7 و 9 با تستر MO17 بودند. برآورد ترکیب‌پذیری عمومی مشخص کرد لاین‌ شماره 5 پتانسیل استفاده مستقیم برای اصلاح عملکرد دانه در برنامه به‌نژادی ذرت را دارا است. ترکیب‌پذیری خصوصی عملکرد دانه تلاقی‌ها نیز بیان‌کننده ترکیب‌پذیری خصوصی مثبت و معنی‌دار تسترMO17 با لاین شماره 4 بود.

لینک کمکی