دانلود فایل word مقاله ویژگی‌های مورفولوژیک, محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ‌ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ویژگی‌های مورفولوژیک, محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ‌ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب غیراشباع سبب شده تا گردو به عنوان یک محصول استراتژیک با ارزش غذائی و داروئی بالا در تغذیه انسان معرفی شود. در این تحقیق که در سال‌های 1391 تا 1394 انجام شد, ویژگی‌های مختلف مورفولوژیکی (در تمام این سال‌ها)و بیوشیمیائی (در دو سال 1393 و 1394) 9 ژنوتیپ گردو که در ارزیابی‌های قبلی در استان فارس به عنوان ژنوتیپ‌های برتر انتخاب شده بودند, مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده, این ژنوتیپ‌ها دارای وزن میوه (36/19-20/13 گرم), وزن مغز (52/9-13/7 گرم), درصد مغز (92/57-89/46 درصد), عادت باردهی جانبی (08/64-62/45 درصد) و رنگ مغز روشن بودند. مقادیر پروتئین, روغن و فنل کل موجود در مغز این ژنوتیپ‌ها به ترتیب 13/19-58/12 درصد, 72/70-83/54 درصد و 63/56-26/43 میلی‌گرم اسیدگالیک اکی‌والان بر گرم وزن خشک عصاره استخراج شده بود. اسید پالمیتیک (65/7-00/6 درصد), اسید استئاریک (41/3-72/1 درصد), اسید اولئیک (96/30-28/19 درصد), اسید لینولئیک (05/59-37/47 درصد) و اسید لینولنیک (99/16-89/9 درصد), اسیدهای چرب غالب این ژنوتیپ‌ها بودند. مقادیر بسیار کمی از اسید آراشیدونیک و اسید اروسیک نیز در برخی از ژنوتیپ‌ها اندازه‌گیری شد. درصد اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند مضاعف (PUFA) به‌طور معنی‌داری بیشتر از اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند مضاعف (MUFA) بود. بیشترین مقادیر اسیدهای چرب غیراشباع با یک و چند باند مضاعف به ترتیب در ژنوتیپ‌های FaEqHm1 و FaEqNs5 مشاهده و اندازه‌گیری شد و ژنوتیپ FaEqDm1 دارای بیشترین مقدار اسیدچرب اشباع و کمترین مقدار اسیدچرب غیراشباع بود.

لینک کمکی