دانلود فایل word مقاله ردیابی هرپس سیمپلکس ویروس, کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در نمونه منی مردان نابارور در استان کرمان به روش Multiplex-PCR در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله ردیابی هرپس سیمپلکس ویروس, کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در نمونه منی مردان نابارور در استان کرمان به روش Multiplex-PCR در سال 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

مقدمه: عفونت­های دستگاه تناسلی - ادراری, یکی از عوامل مهم ایجاد ناباروری در مردان می‌باشد. این عفونت­ها با اختلال در پارامترها (مانند تعداد, تحرک, قابلیت حیات و مورفولوژی) و عملکرد اسپرم و همچنین ایجاد التهاب اپی‌دیدیم موجب ناباروری در مردان می­شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی عفونت هرپس ویروس, کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در مایع منی افراد نابارور با علت نامشخص انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی, مایع منی 60 مرد نابارور مراجعه‌کننده به مرکز درمان ناباروری کرمان در طی یک بازه زمانی 6 ماهه (از ابتدای خرداد تا انتهای آبان 1395) مورد بررسی قرار گرفت. سپس multiplex-PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی هرپس ویروس, کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم انجام شد. تمامی نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه در مجموع 8 نمونه (3/13%) از 60 نمونه مورد آزمایش از نظر وجود ارگانیسم‌های مورد مطالعه مثبت بودند. در بین نمونه­های مثبت, 3 مورد (5/37%) HSV-1, 3 مورد (5/37%) کلامیدیا تراکوماتیس (CT), 1 مورد (5/12%) مایکوپلاسما ژنیتالیوم (Mg) و 1 مورد (5/12%) HSV-2 جدا شد. نتیجه‌گیری: بررسی فراوانی ارگانیسم­های مورد مطالعه در نمونه مایع منی مردان می­تواند راهنمایی برای غربالگری‌های بعدی از نظر عفونت­های بدون علامت و درمان مناسب قبل از شروع درمان­های کمک باروری باشد.

لینک کمکی