دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر کرم واژینال شیرین‌بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر کرم واژینال شیرین‌بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

مقدمه: آتروفی واژن, از شایع‌ترین عوارض بعد از یائسگی بوده و کیفیت زندگی زنان یائسه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده از استروژن جهت بهبود این علائم اگرچه مؤثر بوده, ولی دارای عوارض است. مطالعه حاضر با هدف دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر کرم واژینال شیرین‌بیان بر علائم ذهنی آتروفی واژن در زنان یائسه انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینیدوسوکور در سال 1396 بر روی 70 زن یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت منتخب شهر ایذه انجام شد. زنان با تشخیص آتروفی واژن در دو گروه 35 نفره جهت دریافت کرم واژینال شیرین بیان 2% و دارونما به مدت 8 هفته قرار گرفتند. علائم آتروفی واژن شامل: سوزش, خارش, درد هنگام مقاربت و احساس خشکی واژن بر اساس مقیاس خودسنجی چهار درجه‌ای لیکرت قبل از مداخله و در هفته‌های 2, 4 و 8 بعد از درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و کای‌دو انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: علائم آتروفی واژن در گروه درمانی کرم واژینال شیرین‌بیان در مقایسه با ابتدای مطالعه به‌صورت معنی‌داری بهبود یافت (001/0>p). کرم واژینال شیرین‌بیان باعث کاهش علائم ذهنی آتروفی شامل خارش, سوزش, دیسپارونی, خشکی واژن در زنان یائسه نسبت به دارونما گردید (001/0>p). نتیجه‌گیری: استفاده از کرم واژینال شیرین‌بیان, علائم ذهنی آتروفی واژن (خارش, سوزش, دیسپارونی, خشکی واژن) را در زنان یائسه کاهش می‌دهد, لذا استفاده از آن در زنان مبتلا به آتروفی واژن, می‌تواند مفید واقع شود.

لینک کمکی