دانلود فایل word مقاله فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 (HSV-1,2) در زنان مبتلا به سرطان سینه با روش Multiplex-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 (HSV-1,2) در زنان مبتلا به سرطان سینه با روش Multiplex-PCR :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

مقدمه: سرطان پستان, یک بیماری بدخیم مشترک و یک علت عمده مرگ‌و‌میر در زنان است. ویروس­ها به عنوان یکی از عوامل پرخطر در ارتباط با سرطان پستان انسان شناخته می­شوند. ویروس هرپس سیمپلکس 1 و 2 (HSV-1,2) در پاتوژنز سرطان نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده از روش M-PCR جهت بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش‌کار:این مطالعه مقطعی در سال 95-1394 بر روی 60 مورد بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. آلودگی به ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 توسط روش M-PCR مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) انجام شد. یافته‌ها: از تعداد 60 نمونه خون دریافت شده از بیماران مبتلا به سرطان پستان تعداد 6 نمونه (10%) برای هرپس سیمپلکس ویروس تیپ 1 و 3 نمونه (5%) برای هرپس سیمپلکس ویروس تیپ 2 مثبت بودند. نتیجه‌گیری:ویروس هرپس سیمپلکس و به‌ویژه HSV-1 می‌تواند به‌عنوان کوفاکتوری در بروز سرطان سینه نقش ایفا نماید, لذا پیشنهاد می‌گردد که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد.

لینک کمکی