دانلود فایل word مقاله وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن, گناباد- 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن, گناباد- 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

مقدمه: ناخوشی­های پس از زایمان به‌عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در سطح جهان مطرح هستند که اطلاعات اندکی در مورد فراوانی و نوع آنها در جوامع مختلف وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت ناخوشی­های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال­های 95-1394 بر روی 158 نفر از زنانی که جهت مراقبت­های دوران بارداری به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد مراجعه کرده بودند, انجام شد. پرسشنامه مشخصات فردی و باروری مقیاس سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ28) در طی دوران بارداری و پرسشنامه سنجش ناخوشی­های پس از زایمان جهت سنجش عوارض دو ماه پس از زایمان تکمیل شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته­ها: شایع‌ترین مشکلات پس از زایمان به ترتیب درد محل برش سزارین (69%), خستگی (50%), کمردرد (5/46%), درد محل اپی‌زیاتومی (5/46%) و اختلالات خواب (4/44%) بودند. بین شیوع سردرد با روش تغذیه نوزاد (038/0=p), یبوست با سن پایین‌تر (027/0=p), نفخ و روش زایمان (018/0=p), سن بالاتر و درد محل برش سزارین (017/0=p), سن کمتر و درد محل اپی‌زیاتومی (008/0=p), تکرر ادرار و شغل مادر (029/0=p), زخم نیپل و سن کمتر (013/0=p), زخم نیپل و شیردهی انحصاری (040/0=p) و سوزش ادرار و وزن نوزاد (0001/0p<) ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری: درد محل سزارین, خستگی, کمردرد, درد محل اپی‌زیاتومی و اختلالات خواب, شایع‌ترین ناخوشی­های پس از زایمان هستند. با توجه به شیوع نسبتاً بالای این مشکلات توصیه می­شود که ارزیابی و مراقبت­های دقیق پس از زایمان با تمرکز بر تشخیص و درمان این ناخوشی­ها انجام شود.

لینک کمکی