دانلود فایل word مقاله مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به تنهایی بر شدت پس‌درد پس از زایمان در زنان چندزا؛ کارآزمایی بالینی دوسوکور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به تنهایی بر شدت پس‌درد پس از زایمان در زنان چندزا؛ کارآزمایی بالینی دوسوکور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

مقدمه: پس‌درد یا انقباضات دردناک رحمی, یکی از مشکلات دوران پس از زایمان است که تسکین آن می‌تواند موجب بهبود شیردهی و تعامل بهتر مادر و نوزاد گردد. یکی از روش‌های کاهش درد, داروهای گیاهی هستند که عوارض کمتر و پذیرش بهتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ترکیبی سیاهدانه و مفنامیک اسید با مفنامیک اسید به‌تنهایی بر شدت پس درد زایمانی در زنان چندزا انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1396 بر روی 100 زن چندزا که زایمان طبیعی کرده و از پس‌درد متوسط تا شدید شکایت داشتند, انجام گرفت. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 50 نفری کپسول سیاهدانه- مفنامیک اسید و پلاسبو- مفنامیک اسید قرار گرفتند. شدت پس‌درد با استفاده از مقیاس سنجش بصری 2 ساعت پس از زایمان اندازه‌گیری شد و مادران در صورت داشتن نمره درد 4 و بیشتر وارد مطالعه شدند و به آنها یک کپسول مفنامیک اسید 250 میلی‌گرمی همراه با یک کپسول سیاهدانه 500 میلی‌گرمی (گروه مداخله) و یا کپسول پلاسبو (گروه کنترل) داده شد. شدت و مدت درد قبل و 1 ساعت بعد از هر بار مصرف دارو با خط‌کش درد اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی مستقل, تی زوجی, مربع کای و من ویتنی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در گروه سیاهدانه- مفنامیک اسید نه‌تنها کاهش شدت پس‌درد بیشتر از گروه پلاسبو- مفنامیک اسید بود, بلکه مدت لازم برای زمان تسکین درد نیز کوتاه‌تر بود (001/0>p). نتیجه‌گیری: ترکیب سیاهدانه و مفنامیک اسید می‌تواند به‌عنوان یک داروی مؤثر بر درد, در زنانی که از پس‌درد زایمان شکایت دارند, مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی