دانلود فایل word مقاله بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word مقاله بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند که به شکل نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه و مراکز درمانی انتخاب شدند و در نهایت نمونه‌ای به حجم 400 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش­نامه‌های مشکلات یادگیری کلورادو, هوش هیجانی شوت, مثبت‌اندیشی و اضطراب اجتماعی نوجوانان اجرا شد. نتایج نشان داد بین نمره تفکر مثبت با نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس ارزیابی هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اضطراب اجتماعی با نمره کل هوش هیجانی و تفکر مثبت رابطه منفی معناداری به دست آمد. همچنین هوش هیجانی و تفکر مثبت توان پیش بینی معناداری برای اضطراب اجتماعی داشته­اند. نتایج بیان می­کند که با افزایش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران, اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری کاهش پیدا می­کند.

لینک کمکی