دانلود فایل word مقاله طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

برندسازی ملی صورتی از هشیاری ملی است که در قرن بیست و یکم به شکل جدی به آن پرداخته شده است. آفرینش و ارتباطات هویت ملی با استفاده از ابزار و تکنیک‌ها به‌خصوص استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند بسیار توانمند صورت پذیرد. این تحقیق به شناسایی و تعیین عوامل مهم در بکارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از حیث گردشگری مذهبی پرداخته است. با استفاده از نظر خبرگان و دست اندرکاران درسازمانهایی که به نحوی با این مساله به نوعی درگیر می‌باشند و بسط مدل انهلت[1] در برندسازی ملی به برندسازی ملی در رسانه های اجتماعی و معرفی عوامل دهگانه مرتبط با محتوا در این رسانه ها, مدلی پیشنهاد و برای آزمون مدل, پرسشنامه‌ای طراحی گردید و پس از آزمون پایایی و روایی آن در اختیار 600 نمونه بدست آمده از جامعه مربوطه قرار گرفت و پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها, 384 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و با استفاده از شاخص‌های آمار استنباطی (آزمون فیشر و آزمون 2χ کارل پیرسون) به تأیید یا رد فرضیه‌ها پرداخته شد. تحلیل نتایج, ده عامل قابلیت دسترسی, قابلیت اجرا و به کارگیری, تخصصی و حرفه ای, الهام بخشی, آموزش دهندگی, ایجاد انگیزه و حس رقابت, قابلیت انطباق و سازگاری, شفافیت, محبوبیت و جامعه پذیری تایید نمود. ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات در جهت آموزش و بازآموزی در کنار افزایش سواد رسانه‌ای در جهت استفاده از رسانه های اجتماعی برای برندسازی ملی در داخل و خارج از کشور می تواند زمینه ساز جایگاهی شایسته برای گردشگری مذهبی جمهوری اسلامی ایران باشد.

لینک کمکی