دانلود فایل word مقاله شیوة تاریخ‌نگاری حال‌محورِ علم در معرض محک کیمیای حسن بن زاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شیوة تاریخ‌نگاری حال‌محورِ علم در معرض محک کیمیای حسن بن زاهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :26

در این مقاله نخست, شیوه تاریخ‌نگاری حال‌محور علم معرفی شده است؛ معیار, نقطه آغاز و نقطه پایان این­گونه تاریخ‌نگاری, نظریه‌های «علمیِ» کنونی می‌باشد. از دیدگاه نگارنده, مقابله ویژگی‌های علوم پیشین با علم کنونی می‌تواند محک مناسبی در آزمون کارآمدی این شیوه باشد. بدین­ترتیب, کیمیا به­عنوان یک علم طبیعی در سده‌های گذشته لحاظ و به واکاوی کیمیای حسن بن زاهد کرمانی پرداخته می­شود. آنگاه, برخی موضوعات محوری کیمیا را استخراج کرده‌, آنها را در مواجهه با برخی ویژگی‌های بنیادی علم مدرن و نیز مفروضات اساسی تاریخ‌نگاری حال‌محور قرار می‌دهیم. نتیجه آنکه, تفاوت‌های علم کیمیا با علم مدرن چنان بنیادی و شباهت‌های آن دو چنان اندک است که نمی‌توان, به­رغم ادعای تاریخ‌نگاری حال‌محور, کیمیا را یک «پیش‌تاریخ» برای شیمی دانست. در بازسازی تاریخ علم به­نحو عام, و تاریخ کیمیا به­ نحو خاص, باید با دیدگاهی جامع‌نگرانه, چنان عمل کرد که مباحث گسترده نظری و عملی آن, وجوه مختلف کار با مواد, فرآیندهای عملی, و نیز زبان معمایی, رمزی و باطنی کیمیا و البته مسائل انسانی و اجتماعی مرتبط با آن, به همراه یکدیگر ملاحظه شود.

لینک کمکی